Présentation :

FAPEL ( Dachverband vun de Lëtzebuerger Elternverenigungen) as am 07.05.1974 mat de Numm FAPEEPP gegrëndet.

Ab den 30.03.2000 as eng Zesummenarbescht mat FAPEEPP (01.07.1975) realiséiert gin, ënner de Numm CONFAPEL, spéider FAPEL.

FAPEL vertritt die Grond- a Sekundärschoulen.

  • Die Elterekomitees
  • Die Elterevereenigungen
  • Die Eltern vu SchülerInnen
FAPEL - Logo

Eis Roll :

Mir hun als Missioun :

  • NOLAUSCHTEREN & BEGLEEDUNG fir d’Erzéihung vun är Kanner
  • INFORMATIOUNEN iwwer educative a schouleg Neiegkeeten
  • FORMATIOUNES(fir d‘Eltern)
  • COLLABORATIOUN mat Erzéiungspartner
  • REPRESENTATIOUN vun de Eltern bai schouleg Administratioun an den nationalen Autoritéiten.
  • D’FAPEL setzt sech fir d’legal Unerkennung vun den Elteren als legitime Partner vun de Schoulen an dem Schoulsystem zu Lëtzebuerg an.
  • D’FAPEL plädéiert fir d’Unerkennung vun den Elterenstrukture vun der politescher Klass an der Gesellschaft als vital Kräfte vun der Natioun.

Conseil d'administration :

Président

Charles KRIM

Sekretär Fondamental

Aurore PIERLOT

Sekretär secondair

Jörg THIERER

Tresorier

Christel RIES-HERMAND

Vertrieder

Fondamental

Vertrieder parents écoles Brouch / Esch sur Alzette

Jean-Bosco BUSINDU

APE + RPE WILTZ

Aurore PIERLOT

Secondair

APE + CPE Lycée Aline Mayrisch Luxembourg

Charles KRIM

CPE LTPES Mersch

Romy COUTURIER

APE + CPE Lycée technique Ettelbruck

Christel RIES-HERMAND

APE + CPE LYCÉE Athénée LUXEMBOURG

Christianne SCHAUS

APE + CPE Lycée Aline Mayrisch Luxembourg

JörgTHIERER

Membres cooptés :

Heidi BACKSTÖM

Patrick SCHROEDER

Diana STIEGLER